VietED Group

Tầm nhìn & Sứ mệnh

1. Giới thiệu chung về VietED Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp Cộng đồng Việt (gọi tắt là VietED Group) được thành lập vào ngày 29/03/2010, tiền thân là nhóm chuyên gia tư vấn, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và chuyên gia xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho đặc sản địa phương thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Vào tháng 01/2011, VietED Group trở thành thành viên của Tập đoàn VietED, một tổ chức tập trung vào phát triển năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Một số hoạt động và dự án được chúng tôi tư vấn và triển khai trước năm 2010 là:

 • Tư vấn xây dựng và quản lý phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam Vinh, tỉnh nghệ An (nghiệm thu và kết thúc năm 2010);
 • Tư vấn xây dựng và quản lý phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nghiệm thu và kết thúc năm 2010);
 • Phối hợp với một số Sở Khoa học và Công nghệ đào tạo, tập huấn cho các hộ gia đình, hiệp hội ngành nghề về xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản địa phương (Thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí ttuệ phê duyệt theo Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý);
 • Dự án giảm nghèo bằng phương pháp cung cấp dịch vụ “Tài chính vi mô” cho hộ có thu nhập thấp tại một số tỉnh như: tại tỉnh Thanh Hóa từ năm 1995, Hà Nội từ năm 2003, Bắc Ninh từ năm 2007, Thái Bình từ năm 2010. Đến nay, các dự án và chương trình vẫn đang hoạt động bền vững tại các địa phương nói trên;
 • Tư vấn, đào tạo và xây dựng “Mô hình nâng cấp hệ thống quản lý và điều hành Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh” năm 2009 – 2010 của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh;
 • Tư vấn triển khai hợp phần tín dụng/tài chính vi mô trong khuôn khổ dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng;
 • Đào tạo về Giáo dục tài chính cho các hộ dân là thành viên/khách hàng của các tổ chức Tài chính Vi mô tại Việt Nam;
 • Đào tạo phát triển kỹ năng kinh doanh và tạo sinh kế mới cho các người hưởng lợi của các dự án của Trung tâm bảo tồn sinh vật biển – MCD tại khu vực ven biển vùng ảnh hưởng của biến đối khí hậu được coi là một trong những “Lá phổi của thế giới” tại Thái Bình, Nam Định và Khánh Hòa;

Trong quá trình triển khai các dự án, hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, nhận thấy sự đòi hỏi cần một tổ chức chuyên nghiệp, có tư cách pháp nhân, đồng thời để có thể huy động tối đa nguồn lực, chuyên gia trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của mình, năm 2010, nhóm chuyên gia chúng tôi đã thành lập Công ty D&T Plus và nay là VietED Group

Kể từ khi thành lập năm 2010 đến nay, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên, sự hợp tác nhiệt tình của các cộng tác viên và sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác, chúng tôi đã và đang trở thành một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp dịch vụ và triển khai các dự án phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo. Trong thời gian này VietED Group trực tiếp đã và đang tham gia triển khai nhiều dự án, một số dự án điển hình như:

 • Phối hợp triển khai dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Mộc Châu dùng cho sản phẩm chè Shan Tuyết của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nghiệm thu và kết thúc năm 2012);
 • Phối hợp triển khai dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Văn Yên dùng cho sản phẩm quế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (nghiệm thu và kết thúc năm 2012);
 • Phối hợp triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Yên Thế cho sản phẩm Gà đồi của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nghiệm thu và kết thúc năm 2012);
 • Phối hợp với VietED triển khai dự án Tài chính vi mô VietED nhằm phát triển nguyên liệu dứa bền vững tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;
 • Phối hợp với VietED triển khai hoạt động kết nối thương mại hàng nông sản của người dân các vùng dự án như: Dứa Quỳnh Lưu, Nghệ An; Rau an toàn Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội và các vùng lân cận Hà Nội vào hệ thống siêu thị như Hapro, Coorpmark, v.v và những kênh bán lẻ;
 • Tư vấn nâng cao năng lực và xây dựng mô hình quản lý sau đầu tư cho Dự án nước sạch vùng Đồng Bằng Sông Hồng tại 12 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Dự án do WB và Bộ Nông nghiệp (thông qua mạng lưới Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ Trung ương tới các tỉnh);
 • Phối hợp với VietED tư vấn triển khai các hoạt động nâng cao năng lực về Kỹ năng kinh doanh cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vi mô tại các vùng dự án như: Huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghệ An (do tổ chức hợp tác phát triển của Đại sứ Quán Luxembourg tài trợ);
 • Phối hợp với VietED và Trung tâm MCD tổ chức các hoạt động đào tạo xây dựng và quản lý sinh kế bền vững vùng dự trữ sinh quyển Xuân Thủy, Nam Định và Tiền Hải, Thái Bình cũng như Khánh Hòa, Nha Trang.
 • Là đơn vị chủ trì thực hiện dự án: “ Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Ngao Kim Sơn” dùng cho sản phẩm Ngao của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Là một trong những mục tiêu hàng đầu của VietED Group là xây dựng thương hiệu và kết nối thì trường cho các sản phẩm vùng miền.

VietED Group định hướng trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với hoạt động Tài chính Vi mô, xây dựng, quản lý và kết nối thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt, đặc biệt những sản phẩm đặc sản và bảo vệ tài sản trí tuệ cho địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển cộng đồng bền vững theo thông lệ quốc tế.

3. Định hướng phát triển

Tầm nhìn: “VietED Group hoạt động vì mục tiêu duy trì một môi trường sống bền vững cho cộng đồng người Việt”

Sứ mệnh: “VietED Group cam kết trở thành 1 trong những tập đoàn tư nhân đứng đầu Việt Nam về Chuỗi Giá trị nông nghiệp gắn với hoạt động Tài chính Vi môdịch vụ thương mại và phát triển cộng đồng, thông qua việc hỗ trợ sản xuất, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp đảm bảo duy trì môi trường sinh hoạt bền vững của cộng đồng.”

Văn hóa tổ chức: VietED Group luôn coi trọng nhân viên và khách hàng, luôn hướng tới sự trung thực và minh bạch, hiệu quả và năng suất cao. Thông tin thường xuyên được trao đổi hai chiều, nhằm không ngừng cải tiến và phát triển bền vững. VietED Group trọng tâm vào các chỉ tiêu văn hóa chính: Thân thiện, Minh bạch, Sáng tạo, Hiệu quả.

4. Lĩnh vực hoạt động

VietED Group tập hợp các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cải thiện tích cực kỹ năng quản lý và chất lượng hoạt động của các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vùng nông thôn, đặc biệt vùng thiệt thòi được phát triển trong một môi trường bền vững. VietED Grouptập trung vào 04 lĩnh vực chính:

 • Tư vấn phát triển cộng đồng, tập trung lĩnh vực kết nối cơ hội tài chính, kiến thức, thị trường và công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ thương mại tập trung các kênh phân phối qua siêu thị, nhà hàng và khách sạn;
 • Hoạt động đầu tư, tập trung lĩnh vực bất động sản, tài chính và xây dựng;
 • Tự động hóa, cơ khí và môi trường, tập trung các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ vận tải;

Dịch vụ KH&CN: Cung cấp kỹ thuật khuyến nông, phân bón và phân tích thổ nhưỡng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp; Ðào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Các hoạt động được cụ thể hóa như sau:

 • Điều tra, khảo sát đánh giá
 • Nghiên cứu thị trường;
 • Nghiên cứu chuỗi giá trị;
 • Điều tra xã hội học;
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan đến tham vấn cộng đồng.
 • Đào tạo
 • Biên soạn tài liệu giảng dạy;
 • Đào tạo nâng cao năng lực thể chế;
 • Đào tạo nâng cao năng lực quản lý;
 • Đào tạo về xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu;
 • Các dịch vụ đào tạo doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin
 • Cung cấp bản tin pháp luật định kỳ cho các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Phân tích và cung cấp văn bản theo chủ đề;
 • Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin theo yêu cầu của từng tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cung cấp, phân tích hệ thống văn bản theo từng lĩnh vực.
 • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ và tư vấn quản trị và phát triển Thương hiệu, đặc biệt là dịch vụ chuyên biệt về bảo hộ, quản lý và khai thác thương hiệu dùng cho đặc sản địa phương
 • Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, số liệu phục vụ việc đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
 • Đánh giá, phân tích tính đặc thù của sản phẩm để quyết định việc bảo hộ hay không bảo hộ cho đặc sản địa phương;
 • Thành lập và tư vấn hoạt động các tổ chức tập thể của cộng đồng phục vụ việc đăng ký thương hiệu;
 • Xây dựng hồ sơ, nộp và theo đuổi hồ sơ đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
 • Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức và các văn bản pháp lý phục vụ việc quản lý, sử dụng và khai thác thương mại của thương hiệu đặc sản địa phương;
 • Đào tạo tập huấn cho tổ chức tập thể, các hộ gia đình, cá nhân khu vực có đặc sản địa phương về vai trò, tầm quan trọng, bảo hộ và quản lý thương hiệu đặc sản địa phương;
 • Tư vấn liên kết ngành hàng, kết nối thị trường cho các sản phẩm được bảo hộ thương hiệu.

VietED Group cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn đa dạng và toàn diện nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động và phát triển của khách hàng. Chúng tôi tự hào về số lượng khách hàng truyền thống đã đạt được, cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao mà khách hàng đã dành cho chúng tôi. Hệ thống khách hàng chính của chúng tôi là các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức đào tạo trong nước cũng như quốc tế. Thời gian gần đây chúng tôi đã thực hiện nhiều gói tư vấn trong lĩnh vực thủy sản, xây dựng, lao động, đào tạo quản lý, đầu tư, thuế, tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động “Kết nối Thương mại” và lĩnh vực về “Sở Hữu trí tuệ” đây được coi là những lĩnh vực thế mạnh của Công ty.

1. Giới thiệu chung về VietED Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp Cộng đồng Việt (gọi tắt là VietED Group) được thành lập vào ngày 29/03/2010, tiền thân là nhóm chuyên gia tư vấn, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và chuyên gia xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho đặc sản địa phương thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Vào tháng 01/2011, VietED Group trở thành thành viên của Tập đoàn VietED, một tổ chức tập trung vào phát triển năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Một số hoạt động và dự án được chúng tôi tư vấn và triển khai trước năm 2010 là:

 • Tư vấn xây dựng và quản lý phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam Vinh, tỉnh nghệ An (nghiệm thu và kết thúc năm 2010);
 • Tư vấn xây dựng và quản lý phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nghiệm thu và kết thúc năm 2010);
 • Phối hợp với một số Sở Khoa học và Công nghệ đào tạo, tập huấn cho các hộ gia đình, hiệp hội ngành nghề về xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản địa phương (Thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí ttuệ phê duyệt theo Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý);
 • Dự án giảm nghèo bằng phương pháp cung cấp dịch vụ “Tài chính vi mô” cho hộ có thu nhập thấp tại một số tỉnh như: tại tỉnh Thanh Hóa từ năm 1995, Hà Nội từ năm 2003, Bắc Ninh từ năm 2007, Thái Bình từ năm 2010. Đến nay, các dự án và chương trình vẫn đang hoạt động bền vững tại các địa phương nói trên;
 • Tư vấn, đào tạo và xây dựng “Mô hình nâng cấp hệ thống quản lý và điều hành Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh” năm 2009 – 2010 của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh;
 • Tư vấn triển khai hợp phần tín dụng/tài chính vi mô trong khuôn khổ dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng;
 • Đào tạo về Giáo dục tài chính cho các hộ dân là thành viên/khách hàng của các tổ chức Tài chính Vi mô tại Việt Nam;
 • Đào tạo phát triển kỹ năng kinh doanh và tạo sinh kế mới cho các người hưởng lợi của các dự án của Trung tâm bảo tồn sinh vật biển – MCD tại khu vực ven biển vùng ảnh hưởng của biến đối khí hậu được coi là một trong những “Lá phổi của thế giới” tại Thái Bình, Nam Định và Khánh Hòa;

Trong quá trình triển khai các dự án, hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, nhận thấy sự đòi hỏi cần một tổ chức chuyên nghiệp, có tư cách pháp nhân, đồng thời để có thể huy động tối đa nguồn lực, chuyên gia trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của mình, năm 2010, nhóm chuyên gia chúng tôi đã thành lập Công ty D&T Plus và nay là VietED Group

Kể từ khi thành lập năm 2010 đến nay, với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên, sự hợp tác nhiệt tình của các cộng tác viên và sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác, chúng tôi đã và đang trở thành một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp dịch vụ và triển khai các dự án phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo. Trong thời gian này VietED Group trực tiếp đã và đang tham gia triển khai nhiều dự án, một số dự án điển hình như:

 • Phối hợp triển khai dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Mộc Châu dùng cho sản phẩm chè Shan Tuyết của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nghiệm thu và kết thúc năm 2012);
 • Phối hợp triển khai dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Văn Yên dùng cho sản phẩm quế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (nghiệm thu và kết thúc năm 2012);
 • Phối hợp triển khai dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Yên Thế cho sản phẩm Gà đồi của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (nghiệm thu và kết thúc năm 2012);
 • Phối hợp với VietED triển khai dự án Tài chính vi mô VietED nhằm phát triển nguyên liệu dứa bền vững tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;
 • Phối hợp với VietED triển khai hoạt động kết nối thương mại hàng nông sản của người dân các vùng dự án như: Dứa Quỳnh Lưu, Nghệ An; Rau an toàn Đông Anh, Sóc Sơn, Hà Nội và các vùng lân cận Hà Nội vào hệ thống siêu thị như Hapro, Coorpmark, v.v và những kênh bán lẻ;
 • Tư vấn nâng cao năng lực và xây dựng mô hình quản lý sau đầu tư cho Dự án nước sạch vùng Đồng Bằng Sông Hồng tại 12 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Dự án do WB và Bộ Nông nghiệp (thông qua mạng lưới Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ Trung ương tới các tỉnh);
 • Phối hợp với VietED tư vấn triển khai các hoạt động nâng cao năng lực về Kỹ năng kinh doanh cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vi mô tại các vùng dự án như: Huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghệ An (do tổ chức hợp tác phát triển của Đại sứ Quán Luxembourg tài trợ);
 • Phối hợp với VietED và Trung tâm MCD tổ chức các hoạt động đào tạo xây dựng và quản lý sinh kế bền vững vùng dự trữ sinh quyển Xuân Thủy, Nam Định và Tiền Hải, Thái Bình cũng như Khánh Hòa, Nha Trang.
 • Là đơn vị chủ trì thực hiện dự án: “ Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Ngao Kim Sơn” dùng cho sản phẩm Ngao của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Là một trong những mục tiêu hàng đầu của VietED Group là xây dựng thương hiệu và kết nối thì trường cho các sản phẩm vùng miền.

VietED Group định hướng trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với hoạt động Tài chính Vi mô, xây dựng, quản lý và kết nối thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt, đặc biệt những sản phẩm đặc sản và bảo vệ tài sản trí tuệ cho địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển cộng đồng bền vững theo thông lệ quốc tế.

3. Định hướng phát triển

Tầm nhìn: “VietED Group hoạt động vì mục tiêu duy trì một môi trường sống bền vững cho cộng đồng người Việt”

Sứ mệnh: “VietED Group cam kết trở thành 1 trong những tập đoàn tư nhân đứng đầu Việt Nam về Chuỗi Giá trị nông nghiệp gắn với hoạt động Tài chính Vi môdịch vụ thương mại và phát triển cộng đồng, thông qua việc hỗ trợ sản xuất, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp đảm bảo duy trì môi trường sinh hoạt bền vững của cộng đồng.”

Văn hóa tổ chức: VietED Group luôn coi trọng nhân viên và khách hàng, luôn hướng tới sự trung thực và minh bạch, hiệu quả và năng suất cao. Thông tin thường xuyên được trao đổi hai chiều, nhằm không ngừng cải tiến và phát triển bền vững. VietED Group trọng tâm vào các chỉ tiêu văn hóa chính: Thân thiện, Minh bạch, Sáng tạo, Hiệu quả.

4. Lĩnh vực hoạt động

VietED Group tập hợp các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cải thiện tích cực kỹ năng quản lý và chất lượng hoạt động của các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung vùng nông thôn, đặc biệt vùng thiệt thòi được phát triển trong một môi trường bền vững. VietED Grouptập trung vào 04 lĩnh vực chính:

 • Tư vấn phát triển cộng đồng, tập trung lĩnh vực kết nối cơ hội tài chính, kiến thức, thị trường và công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ thương mại tập trung các kênh phân phối qua siêu thị, nhà hàng và khách sạn;
 • Hoạt động đầu tư, tập trung lĩnh vực bất động sản, tài chính và xây dựng;
 • Tự động hóa, cơ khí và môi trường, tập trung các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ vận tải;

Dịch vụ KH&CN: Cung cấp kỹ thuật khuyến nông, phân bón và phân tích thổ nhưỡng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp; Ðào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Các hoạt động được cụ thể hóa như sau:

 • Điều tra, khảo sát đánh giá
 • Nghiên cứu thị trường;
 • Nghiên cứu chuỗi giá trị;
 • Điều tra xã hội học;
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan đến tham vấn cộng đồng.
 • Đào tạo
 • Biên soạn tài liệu giảng dạy;
 • Đào tạo nâng cao năng lực thể chế;
 • Đào tạo nâng cao năng lực quản lý;
 • Đào tạo về xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu;
 • Các dịch vụ đào tạo doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin
 • Cung cấp bản tin pháp luật định kỳ cho các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Phân tích và cung cấp văn bản theo chủ đề;
 • Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin theo yêu cầu của từng tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cung cấp, phân tích hệ thống văn bản theo từng lĩnh vực.
 • Dịch vụ Sở hữu trí tuệ và tư vấn quản trị và phát triển Thương hiệu, đặc biệt là dịch vụ chuyên biệt về bảo hộ, quản lý và khai thác thương hiệu dùng cho đặc sản địa phương
 • Điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, số liệu phục vụ việc đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
 • Đánh giá, phân tích tính đặc thù của sản phẩm để quyết định việc bảo hộ hay không bảo hộ cho đặc sản địa phương;
 • Thành lập và tư vấn hoạt động các tổ chức tập thể của cộng đồng phục vụ việc đăng ký thương hiệu;
 • Xây dựng hồ sơ, nộp và theo đuổi hồ sơ đăng ký thương hiệu cho đặc sản địa phương;
 • Xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức và các văn bản pháp lý phục vụ việc quản lý, sử dụng và khai thác thương mại của thương hiệu đặc sản địa phương;
 • Đào tạo tập huấn cho tổ chức tập thể, các hộ gia đình, cá nhân khu vực có đặc sản địa phương về vai trò, tầm quan trọng, bảo hộ và quản lý thương hiệu đặc sản địa phương;
 • Tư vấn liên kết ngành hàng, kết nối thị trường cho các sản phẩm được bảo hộ thương hiệu.

VietED Group cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn đa dạng và toàn diện nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động và phát triển của khách hàng. Chúng tôi tự hào về số lượng khách hàng truyền thống đã đạt được, cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao mà khách hàng đã dành cho chúng tôi. Hệ thống khách hàng chính của chúng tôi là các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức đào tạo trong nước cũng như quốc tế. Thời gian gần đây chúng tôi đã thực hiện nhiều gói tư vấn trong lĩnh vực thủy sản, xây dựng, lao động, đào tạo quản lý, đầu tư, thuế, tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động “Kết nối Thương mại” và lĩnh vực về “Sở Hữu trí tuệ” đây được coi là những lĩnh vực thế mạnh của Công ty.

Latest Posts

Tập huấn về Quản lý Tài chính cho bà con nông dân HTX Đồng Tâm

Tập huấn về Quản lý Tài chính cho bà con nông dân HTX Đồng Tâm

Tập huấn về “Quản lý tài chính” và “Xếp hạng sản phẩm” trong khuôn khổ dự án The Asia Foundation.        Ngày 12 – 13/09/2020 vừa qua, VietED đã thực hiện 2 hoạt động Tập huấn về “Quản lý tài chính” và “Xếp hạng sản phẩm- Tiêu chuẩn sản phẩm sau thu hoạch”, đây là 2 quá tập huấn trọng điểm trong khuôn khổ dự […]

Read More Leave comment
Thông Điệp Năm 2019 – “HIỆU QUẢ VÀ CHIA SẺ”

Thông Điệp Năm 2019 – “HIỆU QUẢ VÀ CHIA SẺ”

Một năm 2018 đã khép lại và mở ra năm 2019 đang tới. Như thường lệ, tôi muốn viết đôi điều tới toàn thể các bạn, những con người là một phần máu thịt của VietED Group hay chính bản thân tôi vậy. Năm 2018 đã đi qua và cho chúng ta thấy những kết quả đáng ghi nhận: Hoạt động VietED MFI tuy chưa […]

Read More Leave comment
VietED và CFRC tổ chức Công bố Giấy Chứng nhận Đăng ký Chương trình Tài chính Vi mô

VietED và CFRC tổ chức Công bố Giấy Chứng nhận Đăng ký Chương trình Tài chính Vi mô

Sáng ngày 08/10/2019, Quỹ VietED đã phối hợp với Trung tâm CFRC đã tổ chức Lễ Công bố Giấy Chứng nhận Đăng ký Chương trình Tài chính Vi mô chính thức đưa hoạt động Tài chính Vi mô hoạt động theo khuôn khổ Quyết định 20 của Thủ Tướng Chính phủ (Số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/06/2017, quy định về hoạt động của chương trình, dự án […]

Read More Leave comment

On March 25, 2015, VietED Fund organized for Rabobank – Netherlands to visit pineapple model in Quynh Luu – Nghe An. Participating in this activity is VietED Fund: Ms Dinh Thi Anh Tuyet, Chairman of the Fund Management Board, Mr Nguyen Thanh Ha Director of VietED Fund, Representative of Dua Quynh Luu, Rabobank Netherlands Organization: Ha Thuy An . Besides taking Mrs. Ha An to visit the pineapple models, visiting the fund’s recurring fund, the pineapple association and VietED fund also had a meeting at VietED fund office, Quynh Luu, Nghe An.


During the meeting, Pineapple Association members shared the advantages and disadvantages as well as opportunities in the pineapple development. In the meeting with the members of Pineapple Association, Mrs. Ha An enthusiastically shared the successful model of potato cooperatives for 140 years. This model has succeeded in gathering farmers, farmers from planting, selling and processing potato products.


At the end of the meeting, Ha An and the heads of the VietED Fund discussed the issues in the pineapple region Quynh Luu through a visit to find solutions and support pineapple farmers here step by step. remove the difficulties in the future.

Content Heading

On March 25, 2015, VietED Fund organized for Rabobank – Netherlands to visit pineapple model in Quynh Luu – Nghe An. Participating in this activity is VietED Fund: Ms Dinh Thi Anh Tuyet, Chairman of the Fund Management Board, Mr Nguyen Thanh Ha Director of VietED Fund, Representative of Dua Quynh Luu, Rabobank Netherlands Organization: Ha Thuy An . Besides taking Mrs. Ha An to visit the pineapple models, visiting the fund’s recurring fund, the pineapple association and VietED fund also had a meeting at VietED fund office, Quynh Luu, Nghe An.


During the meeting, Pineapple Association members shared the advantages and disadvantages as well as opportunities in the pineapple development. In the meeting with the members of Pineapple Association, Mrs. Ha An enthusiastically shared the successful model of potato cooperatives for 140 years. This model has succeeded in gathering farmers, farmers from planting, selling and processing potato products.


At the end of the meeting, Ha An and the heads of the VietED Fund discussed the issues in the pineapple region Quynh Luu through a visit to find solutions and support pineapple farmers here step by step. remove the difficulties in the future.