VietED và CFRC tổ chức Công bố Giấy Chứng nhận Đăng ký Chương trình Tài chính Vi mô

VietED và CFRC tổ chức Công bố Giấy Chứng nhận Đăng ký Chương trình Tài chính Vi mô

Sáng ngày 08/10/2019, Quỹ VietED đã phối hợp với Trung tâm CFRC đã tổ chức Lễ Công bố Giấy Chứng nhận Đăng ký Chương trình Tài chính Vi mô chính thức đưa hoạt động Tài chính Vi mô hoạt động theo khuôn khổ Quyết định 20 của Thủ Tướng Chính phủ (Số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/06/2017, quy định về hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ).

Dự buổi Lễ Công bố có 40 đại biểu đến từ Ngân hàng Nhà nước – Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Nhóm công tác Tài chính Vi mô Việt Nam MFWG, các tổ chức đang thực hiện hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam (Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH một thành viên Tình thương TYM, Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh Hóa, Trung tâm Tài chính Vi mô và Phát triển M&D, Trung tâm Seda, Trung tâm vì phụ nữ và phát triển cộng đồng (CWCD), Trung tâm Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng CFRC và Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế – Quỹ VietED, Thời báo Ngân hàng.

Khi nói về ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình/dự án tài chính vi mô với những tổ chức đang hoạt động lĩnh vực đặc thù này, ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Chương trình Tài chính Vi mô VietED cho biết: “ … Là cơ sở pháp lý để các chương trình, dự án TCVM phát triển các dịch vụ tài chính phù hợp, các dịch vụ tài chính mới và kết hợp giữa sản phẩm tài chính và phi tài chính. Trên cơ sở đó, giúp các chương trình, dự án TCVM cân bằng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo và tính bền vững; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản lý rủi ro, tương xứng với quy mô hoạt động ngày càng tăng. Hướng đến hoạt động của các chương trình, dự án TCVM ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Huy – Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chúc mừng hai chương trình tài chính vi mô của VietED và CMF được cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Ông Huy cho biết, đây là hai chương trình Tài chính vi mô đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên tỉnh tại Việt Nam. Đồng thời, ông Huy mong muốn hai chương trình tài chính vi mô của VietED và CMF sẽ tiếp tục cải thiện, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hóa, theo sát tôn chỉ mục đích và đạt hiệu quả tốt hơn.

VietED cho biết rằng việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chương trình mới chỉ là bước đầu tiên của quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động Tài chính Vi mô của tổ chức. VietED cam kết hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và mở ra một giai đoạn mới: Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, cải thiện quy trình quy chế quản lý điều hành theo chuẩn ISO 9001, ứng dụng cộng nghệ thông tin, theo đuổi mục tiêu xã hội và tự vững về tài chính, HƯỚNG ĐẾN chuyển đổi thành Tổ chức TCVM vào cuối năm 2020.

(Một số Thành viên Ban cố vấn Chương trình Tài chính Vi mô VietED)

Đội ngũ cán bộ Văn phòng chính Chương trình Tài chính Vi mô VietED

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *