Tài chính Vi mô

Tuyển dụng Cán bộ Tín dụng – Tài chính Vi mô

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (gọi tắt là quỹ VietED) là một quỹ xã hội trực thuộc Bộ Nội Vụ hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng với sứ mệnh Vì một xã hội Việt Nam KHÔNG còn người nghèo. Với nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động Tài chính Vi mô, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tại huyện Sóc Sơn và các huyện lân cận có đủ năng lực và…

Read More