News

Tin Hoạt Động Tháng 3 – 2015.

Tin 1: Từ ngày 30/3-2/4/2015,  Trung tâm Phát triển Doanh Nghiệp Nông thôn Việt (VietED) đã cùng Tổ chức Tư vấn Quốc Tế  MicroSave và Quỹ CSF – Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam tiến hành khảo sát nhanh mạng lưới Quỹ Xã Hội hoạt động về TCVM tại Đồng Bằng Sông Cửa Long. Đoàn khảo sát đã thực hiện tại 03 tỉnh: Trà Vinh, Đồng Tháp và Tiền Giang”. Đoàn khảo sát đã cùng trao đổi thông tin hai chiều về hoạt động nâng cao năng lực tổ chức, cùng tìm giải pháp giúp các Chương trình Tài chính Vi mô tại đây phát triển đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân nghèo.

Tin 2: “Từ ngày 9-13/3/2015, VietED cùng Tổ chức MicroSave và Học Viện Ngân Hàng phối hợp tổ chức khoá học Phân Tích Tài Chính cho Tổ chức TCVM. Khoá học tập trung đào tạo cho giảng viên nguồn với tổng số 27 học viên. Trong đó có 12 học viên tới từ các tổ chức MFIs như: Quỹ TYM, M7, Quỹ VietED, Quỹ Dariu, và Mạng lưới Quỹ Tín dụng Nhân dân”.

Khoá học là một phần trong  Chương trình Hợp tac mang tên gọi “Đào tạo TCVM thực hành đồng thương hiệu-MFCoB” giữa 03 Tổ chức: Học viện Ngân hàng, Tổ chức tư vấn Quốc tế MicroSave và Trung tâm VietED ký kết cho 05 năm.

Tin 3: Ngày 24/3/2015, đại diện Rabobank Foundation – chị Hà Thủy Trường An đã đi thăm vùng dự án VietBrand của VietED tại Ninh Bình. Đại diện Sở KHCn tỉnh đã đưa đoàn tới thăm hai chuỗi sản xuất của người dân là chuỗi Nấm và chuỗi Cói. Những mô hình kinh tế hộ gia đình, và mô hình hợp tác xã kiểu mới đã đem lại thu nhập thường xuyên và sinh kế bền vững cho người dân vùng nông thôn.