Tìm kiếm

Danh mục
Từ khóa
VietHarvest.png

VietHarvest - Nông Sản Sạch Thuận Tự Nhiên

Mã số : VH
Danh mục : Phát triển Thương hiệu
Ngày đăng : 20/12/2018
Lượt xem : 685

VietHarvest là Chương trình chiến lược của Tập đoàn VietED với sứ mệnh Kết nối thị trường. Với cam kết “Sạch từ Nông Trại tới Bàn Ăn”, VietHarvest mang tới người tiêu dùng những thực phẩm lành mạnh cho Sức Khoẻ mang tính Tự Nhiên và Truyền Thống. Sản phẩm được VietHarvest khai thác và hỗ trợ trực tiếp cho những người nông dân không chỉ từ Việt Nam mà còn từ các nước trong khu vực Châu Á. Những sản phẩm mang thương hiệu VietHarvest đều được đánh giá xếp hạng theo bộ tiêu chuẩn 1.000 điểm về chất lượng sản phẩm theo các cấp độ: An toàn, tự nhiên, organic và/hoặc trách nhiệm xã hội.