Tìm kiếm

Danh mục
Từ khóa
Ga_doi___Yen_The.jpg

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ ĐỒI YÊN THẾ”

Mã số : GD
Danh mục : Phát triển Thương hiệu
Ngày đăng : 20/09/2012
Lượt xem : 5997

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÍ TUỆ DOANH NGHIỆP

DỰ ÁN TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ ĐỒI YÊN THẾ” CHO SẢN PHẨM GÀ ĐỒI CỦA HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

 
1. Tổng quan dự án:
Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gà đồi Yên Thế cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang” (gọi tắt là Dự án Gà đồi Yên Thế) do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang là đơn vị chủ trì thực hiện, Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED) là đơn vị phối hợp thực hiện. Dự án thực hiện từ tháng 1/2010 đến 12/2011 với kinh phí là 1,55 tỷ đồng, trong đó 465 triệu đồng từ Bộ Khoa học và Công nghệ, còn lại là ngân sách sự nghiệp khoa học, công nghệ tỉnh và nhân dân đóng góp. Mục tiêu của dự án là Xây dựng, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gà đồi Yên Thế” cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, uy tín, chất lượng, nâng cao danh tiếng của sản phẩm gà đồi trên thị trường. Đồng thời kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu chứng nhận đối với các loại sản phẩm từ gà đồi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
2. Phương pháp thực hiện và biện pháp can thiệp của dự án :
Vấn đề cần giải quyết là gì ? Phong trào, giá thấp, 
Thực hiện dự án abc
Dự án bao gồm 3 nội dung chính: 
1. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận Yên Thế cho sản phẩm gà đồi.
2. Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.
3. Phát triển thị trường, khai thác thương mại đối với sản phẩm “gà đồi Yên Thế”.
Để thực hiện tốt các nội dung này, VietED đã tiến hành tiếp cận vấn đề và can thiệp giải quyết vấn đề theo mô hình chuỗi giá trị, dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng các yếu tố đầu vào, đầu ra, xác định các chủ thể tham gia cũng như những nguồn lực hỗ trợ .vv.. (sơ đồ)
 
Sơ đồ:  Chuỗi giá trị sản phẩm mang giá trị Nhãn hiệu chứng nhận.
                                                                                
3.  Những hoạt động chính:
a. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận Yên Thế cho sản phẩm gà đồi:
Sở Khoa học Công nghệ Bắc Giang đã ký hợp đồng thực hiện các công việc với Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED) và giao cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bắc Giang đơn vị thuộc Sở khoa học công nghệ Bắc Giang là đơn vị đứng đơn đăng ký và là đơn vị sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận. 
VietED tiến hành các thủ tục về công tác chuẩn bị, thủ tục đăng ký, hoàn thiện hồ sơ nộp về Cục Sở hữu trí tuệ và theo đuổi hồ sợ từ 4/2010. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và theo đuổi hồ sơ, ngày 18/8/2011 nhãn hiệu chứng nhận “Gà đồi Yên Thếˮ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp đăng ký bảo hộ số 28127/QĐ-SHTT Giấy chứng nhận Nhãn hiệu chứng nhận “Gà đồi Yên Thế”.
b. Nội dung quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận
 
Để quản lý nhãn hiệu chứng nhận khi đã được cấp thì việc khó khăn nhất là chống các hành vi lợi dụng uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận, lợi dụng danh tiến của nhãn hiệu để làm giản làm nhái sản phẩm gây thiệt hại cho người sử dụng NHCN và người tiêu dùng. Chính vì vậy để quản lý tốt các thành viên tham gia sử dụng NHCN thì cần phải có các văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với lợi ích chung của người sử dụng và đúng pháp luật. 
Trung tâm VietED tiến hành xây dựng các thủ tục, các quy định, quy chế. Sau khi tiến hành họp lấy ý kiến tham khảo của các chuyên gia, các cơ quan nhà nước, một số tổ chức như hiệp hội, người dân,… Tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện trước khi bàn giao lại cho Sở Khoa học Công nghệ Bắc Giang phê duyệt hoặc trình phê duyệt.
Xây dựng mô hình thí điểm và tiến hành một số hoạt động xúc tiến thương mại theo hợp đồng giao khoán công việc.
 
c. Phát triển thị trường, khai thác thương mại đối với sản phẩm “gà đồi Yên Thế”
Trung tâm VietED tiến hành các nghiên cứu, khảo sát, đánh giá nhu cầu và hướng phát triển thị trường tại Bắc Giang, Hà Nội và Hạ Long.
Tiến hành nghiên cứu nghiên cứu, đánh giá thị trường và đề xuất các kênh phân phối.
Xúc tiến các hoạt động thương mại như các điểm, của hàng giới thiệu sản phẩm, hoạt động quảng cáo, quản bá trên các phương tiện truyền thông.
Một số hình ảnh của dự án
                                                                               
4. Định hướng phát triển/Bài học thực tiễn
Ngày 6/7/2012 tại UBND huyện Yên Thế diễn ra buổi nghiệm thu cấp nhà nước đối với dự án “ Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gà đồi Yên Thế cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”.
Tại buổi nghiệm thu các thành viên hội đồng đều đánh giá cao các kết quả dự án  đạt được và đề ra một số định hướng trong tương lai cho vùng dự án như sau:
Tăng cường và duy trì công tác phòng chống dịch bệnh.
Giữ gìn và ổn định chất lượng sản phẩm đầu ra, giữ vững thương hiệu.
Nhà nước có chính sách ưu đãi trong việc đầu tư khu giết mổ tập trung.
Quản lý chặt chẽ các cơ sở cung cấp con giống đảm bảo chất lượng.
 
Cán bộ Dự án: Lê Văn Khánh