Tìm kiếm

Danh mục
Từ khóa
Phong_Hoi_thao_Trien_khai_Go_LaXuyen.png

Dự án Nhãn hiệu Chứng nhận Đồ gỗ Mỹ nghệ La Xuyên

Mã số : Thuonghieu-9
Danh mục : Phát triển Thương hiệu
Ngày đăng : 17/12/2014
Lượt xem : 4404

Ngành nghề truyền thống nói chung và nghề sản xuất các sản phẩm làm từ Gỗ La Xuyên truyền thống nói riêng đang thu hút một lượng lớn lao động dư thừa trong khu vực nông thôn, ngoài ý nghĩa nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, việc gìn giữ bảo tồn làng nghề gỗ La Xuyên, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã có từ thế kỷ thứ X tại La Xuyên là rất quan trọng. Kết quả của dự án sẽ trở thành kinh nghiệm cho các địa phương trong hoạt động phát triển nông thôn dựa trên ngành nghề truyền thống mang tính chất đặc thù và bản địa. Bên cạnh đó dự án này còn giúp địa phương, các cơ quan chức năng giải quyết các khó khăn hiện nay của các địa phương, các cấp, ngành trong vấn đề lựa chọn hình thức, phương thức triển khai xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm.

Ngày nay, La Xuyên chỉ là một trong những thôn sản xuất đồ gỗ của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên nhưng làng nghề này đã sống cùng với thời gian và ngày càng nổi tiếng. Với truyền thống là một làng nghề lâu đời (nghìn năm tuổi), La Xuyên đã hình thành các KCN và đang góp phần làm đổi mới quê hương đất nước. Về La Xuyên chúng ta được nghe câu ca từ xa xưa các Cụ truyền lại cho con cháu La Xuyên:

Giai nhân con cháu Cái Nành (La Xuyên)
Dẫu không khoa cử cũng thành Nghệ nhân.

Mặc dù có truyền thống, lịch sử phát triển lâu đời cũng như có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh như vậy nhưng qua điều tra sơ bộ cho thấy, từ trước tới nay các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở Yên Ninh vẫn phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm của mình;
Để góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu trên, được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Sở KHCN Nam Định đăng ký thực hiện dự án: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “La Xuyên” dùng cho sản phẩm làm từ gỗ của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên,  tỉnh Nam Định” với mong muốn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gỗ La Xuyên, giúp nâng cao giá trị kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững cho làng nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người thợ thủ công của địa phương.
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại La Xuyên có 25 công ty và doanh nghiệp, 01 Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và 1600 hộ sản xuất nghề gỗ truyền thống. Yên Ninh có 2 cụm công nghiệp, Cụm I hoạt động có hiệu quả giá trị đạt 40 – 50% của toàn nghành. Cụm II hoàn thành và đi vào hoạt động, cơ sở hạ tầng có 6 công ty và doanh nghiệp đầu tư với diện tích là 10 ha giá trị đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Doanh thu từ nghề mộc truyền thống và tiểu thủ công nghiệp năm 2012 ước đạt 200 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2011 đạt 250 tỷ đồng. HTX thủ công nghiệp mộc Đồng Tâm đã liên kết với các trường nghề của Trung ương và các tỉnh đã mở lớp tuyển sinh và dạy nghề mộc cho con em trong xã, đã có 50 học viên đang theo học.
Việc thiết kế và đề xuất mô hình quản lý cũng như khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu chứng nhận chúng tôi tiến hành các hoạt động điều tra bao gồm:

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về chế tác sản phẩm, chất lượng, thị trường, giá trị kinh tế - xã hội của làng nghề điêu khắc, sản xuất gỗ La Xuyên nhằm xác định khả năng, sự cần thiết và hình thức bảo hộ đối với Nhãn hiệu chứng nhận;

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến lịch sử làng nghề đã tồn tại một nghìn năm qua, sản phẩm gỗ La Xuyên và khu vực chế tác, sản xuất sản phẩm;

- Phân tích, đánh giá đặc trưng của sản phẩm gỗ La Xuyên thông qua trình độ tay nghề, đào tạo thợ, nghệ nhân chạm khắc và phân tích đánh giá thông qua hệ thống thương mại, mạng lưới phân phối sản phẩm gỗ của La Xuyên.

Mô hình hệ thống quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “La Xuyên” cho sản phẩm gỗ do Cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị quản lý, đơn vị tư vấn, phối hợp thiết kế và đề xuất triển khai áp dụng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Hệ thống quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “La Xuyên” cho các sản phẩn gỗ bao gồm:

- Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận – chủ trì triển khai các hoạt động quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “La Xuyên” là: Ủy ban nhân dân xã Yên Ninh.

- Các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ La Xuyên vừa là đối tượng chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã Yên Ninh, vừa là chủ thể được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận vừa đơn vị trụ cột trong hệ thống quản lý.

- Sở KHCN tỉnh Nam Định, UBND huyện Ý Yên và các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan của tỉnh Nam Định tham gia hệ thống quản lý với tư cách các đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn cho Ủy ban nhân dân xã Yên Ninh trong quá trình triển khai công tác quản lý và khai thác, phát triển Nhãn hiệu chứng nhận.

Mục tiêu của Dự án:
Mục tiêu chung: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “La Xuyên” dùng cho các sản phẩm từ gỗ của xã Yên Ninh huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Mục tiêu cụ thể:

- Xác lập quyền sử dụng đối với NHCN “La Xuyên” dùng cho sản phẩm các sản phẩm làm từ gỗ của làng nghề La Xuyên, và  một số làng nghề của các xã lân cận xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định;

- Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHCN “La Xuyên” trên thực tế với mô hình thí điểm; và

- Tạo lập và phát triển các kênh thương mại cho sản phẩm NHCN.

Mục tiêu nhân rộng: Thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển NHCN “La Xuyên” cho các sản phẩm gỗ có hiệu quả sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng cho các làng nghề khác trong tỉnh và trên cả nước.Ngày 16/10/2013 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định (Cơ quan quản lý Dự án) phối hợp với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (Đơn vị chủ trì thực hiện Dự án) đã tổ chức Hội nghị triển khai và thực hiện dự án giai đoạn 1. Tham dự hội nghị này có đại diện của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, Sở Công thương Nam Định, UBND xã Yên Ninh - Ý Yên - Nam Định, Hiệp hội chế biến và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên cùng các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên cùng các nghệ nhân làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao hoạt động của Dự án cùng ý nghĩa kinh tế và nhân văn của Dự án. Các đại biểu và thành viên tham dự hăng say thảo luận và phát biểu ý kiến nhằm xây dựng Đồ gỗ mỹ nghệ La Xuyên thành một thương hiệu mạnh: Xây dựng Logo, Quy trình sản xuất và kinh doanh, tiêu chí đánh giá cảm quan sản phẩm, quy chế quản lý và bảo vệ Nhãn hiệu Chứng nhận La Xuyên dùng cho sản phẩm làm từ gỗ của xã Yên Ninh - Ý Yên - Nam Định.