Tìm kiếm

Danh mục
Từ khóa
VietHarvest.png

VietHarvest - Nông Sản Sạch Thuận Tự Nhiên

VietHarvest là Chương trình chiến lược của Tập đoàn VietED với sứ mệnh Kết nối thị trường. Với cam kết “Sạch từ Nông Trại tới Bàn Ăn”, VietHarvest mang tới người tiêu dùng những thực phẩm lành mạnh cho Sức Khoẻ mang tính Tự Nhiên và Truyền Thống.
Ngày đăng: 20/12/2018

Phong_Hoi_thao_Trien_khai_Go_LaXuyen.png

Dự án Nhãn hiệu Chứng nhận Đồ gỗ Mỹ nghệ La Xuyên

Mục tiêu của Dự án: 1. Xác lập quyền sử dụng đối với NHCN “La Xuyên” dùng cho sản phẩm các sản phẩm làm từ gỗ của làng nghề La Xuyên, và một số làng nghề của các xã lân cận xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định; 2. Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHCN “La Xuyên” trên thực tế với mô hình thí điểm; 3. Tạo lập và phát triển các kênh thương mại cho sản phẩm NHCN. Mục tiêu nhân rộng: Thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển NHCN “La Xuyên” cho các sản phẩm gỗ có hiệu quả sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng cho các làng nghề khác trong tỉnh và trên cả nước.
Ngày đăng: 17/12/2014

Ga_doi___Yen_The.jpg

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ ĐỒI YÊN THẾ”

Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gà đồi Yên Thế cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang” (gọi tắt là Dự án Gà đồi Yên Thế). Thực hiện từ tháng 1/2010 đến 12/2011, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang là đơn vị chủ trì thực hiện, Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED) là đơn vị phối hợp thực hiện.
Ngày đăng: 20/09/2012