Khóa đào tạo cho TCVM 2012

Chương trình Đào to Thc hành VietED-Luck Năm 2012

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG NĂM 2012

VietED-Luck (Living University for miCro-finance and business sKills) là Chương trình đào tạo thực hành trong lĩnh vực tài chính vi mô (MF) và phát triển kỹ năng kinh doanh (BDS) của Trung tâm VietED dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt các doanh nghiệp xã hội và tài chính vi mô tại Việt Nam.

DANH SÁCH KHÓA HỌC

THỰC HÀNH KẾTOÁN CHO MFIs GIẢNG VIÊN
 • Khai ging:Thứ3, ngày 14/08/2012
 • Thi gian:14-16/08/2012
 • Thi lượng:03 ngày (06 bui)
 • Đa đim: Hà Nội
 • Gihc: 8h00-17h00 hàng ngày
 • Hc phí:3.000.000 đồng/Học viên
Khuyến mại hết 31/12/2012 giảm giácòn: 2.000.000 đồng/Học viên

Đinh ThÁnh Tuyết (Th.sQTKD): Giám đốc VietED; Chuyên gia TCVM và Phát triển kinh doanh. Có trên 15 năm quản lý và đào tạo tổchức TCVM.

Nguyễn Thị Dung (Cử nhân Kinh tế): Kếtoán Trưởng VietED; Chuyên gia tài chính kế toán cho doanh nghiệp và tổ chức tín dụng NH.
LẬP KẾHOẠCH KINH DOANH CHO MFIs GIẢNG VIÊN
 • Khai ging: Thứ2, ngày 24/09/2012
 • Thi gian: Từ24-27/09/2012
 • Thi lượng: 04 ngày (8 buổi)
 • Đa đim: Hà Nội
 • Gihc: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Học phí: 5.000.000 đồng/Học viên

Nguyn ThBích Vân (Th.sPTNN):Phó GĐ VietED; Chuyên gia vềđào tạo TCVM. Có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lývàđào tạo chương trình TCVM.

Đinh Thị Ánh Tuyết (Th.sỹQTKD): Giám đốc VietED; Chuyên gia TCVM và Phát triển kinh doanh. Có trên 15 năm quản lý và đào tạo tổchức TCVM.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHO MFIs GIẢNG VIÊN
 • Khai ging: Thứ4, ngày 07/11/2012
 • Thi gian: Từ07-09/11/2012
 • Thi lượng: 03 ngày (6 buổi)
 • Đa đim: Hà Nội/Miền Trung
 • Gihc: 8h00-17h00 hàng ngày
 • Hc phí: 3.000.000 đồng/Học viên
Khuyến mại hết 31/12/2012 giảm giácòn: 2.000.000 đồng/Học viên

Đinh ThÁnh Tuyết (Th.sQTKD): Giám đốc VietED; Chuyên gia TCVM và Phát triển kinh doanh. Có trên 15 năm quản lý và đào tạo tổ chức TCVM.

Phạm Thị Bích Ngọc (Th.sỹTDNH): Chuyên gia TCVM và tài chính kế toán. Có trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán và đào tạo cho các tổ chức TCVM và Ngân hàng.
QUẢN LÝNHÂN SỰCHO MFIs GIẢNG VIÊN
 • Khai ging: Thứ3, ngày 11/12/2012
 • Thi gian: Từ11-14/12/2012
 • Thi lượng: 04 ngày (6 buổi)
 • Đa đim: Hà Nội/Miền Trung
 • Gihc: 8h00-17h00 hàng ngày
 • Hc phí: 4.000.000 đồng/Học viên
Khuyến mại hết 31/12/2012 giảm giá còn: 3.000.000 đồng/Học viên

Đinh ThÁnh Tuyết (Th.sQTKD): Giám đốc VietED; Chuyên gia TCVM và Phát triển kinh doanh. Có trên 15 năm quản lý và đào tạo tổ chức TCVM.

Chuyên gia Quốc tế về Quản lý Nhân sự cho các Tổ chức TCVM.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH VietED-Luck

Tầng 6, Tòa nhà Đoàn Gia Minh, Số8/31 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Đường dây nóng: 096.207.6386-Mrs. Kiều Hương* Tel/Fax: 04.3.629.1101