Khóa đào tạo

Chuỗi giá trị, Ứng dụng mã nguồn mở cho Doanh nghiệp Trách nhiệm Xã hội

Chuỗi giá trị, Ứng dụng mã nguồn mở cho Doanh nghiệp Trách nhiệm Xã hội

Dựa trên các nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự, từ ngày 28-30/12/2014 SRB Network triển khai các khóa tập huấn Phát triển Chuỗi giá trị và Ứng dụng phần mềm quản lý thông tin mã nguồn mở với Doanh nghiệp Trách ...

Tập huấn phổ biến kiến thức về Giới và Luật Bình đẳng giới

Tập huấn phổ biến kiến thức về Giới và Luật Bình đẳng giới

Dự án VIE/028 đã phối hợp cùng với Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED) thực hiện khoá đào tạo về Giới và Luật Bình đẳng giới cho các cán bộ của các xã thuộc 03 huyện Tương Dương, Con Cuông và Kỳ Sơn. Khoá ...

Khóa đào tạo Kỹ năng tập huấn cho giảng viên nguồn về Tài chính Vi mô tại Học Viện Ngân Hàng

Khóa đào tạo Kỹ năng tập huấn cho giảng viên nguồn về Tài chính Vi mô tại Học Viện Ngân Hàng

Dựa theo “Văn bản thoả thuận hợp tác về Phát triển và thực hiện Chương trình đào tạo Thực hành về Tài chính Vi mô tại Việt Nam” giữa Học viện Ngân hàng, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt và Tổ chức MicroSave. VietED ...

Tập huấn Kỹ năng Kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình

Tập huấn Kỹ năng Kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình

TẬP HUẤN GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HẠCH TOÁN VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH CHO NHÓM KINH DOANH TẠI MIỀN TÂY NGHỆ AN Giảng viên chính: Tuyết Đinh, Hà Nguyễn Từ ngày 16/10/2012 đến chiều 24/12/2012, nhóm chuyên gia VietED đã hoàn thành xong ...

Khóa đào tạo cho TCVM 2012

Khóa đào tạo cho TCVM 2012

Chương trình Đào tạo Thực hành VietED-Luck Năm 2012 KHÓA HỌC KHAI GIẢNG NĂM 2012 VietED-Luck (Living University for miCro-finance and business sKills) là Chương trình đào tạo thực hành trong lĩnh vực tài chính vi mô (MF) và phát triển kỹ năng kinh doanh (BDS) của Trung ...

Nước sạch và Vệ sinh nông thôn

Nước sạch và Vệ sinh nông thôn

          KHÓA TẬP HUẤN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NƯỚC SẠCH & VỆ SINH NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN) Giảng viên chính: Tuyết Đinh - Giám đốc Trung tam VietED, Khánh Lê - Cán bộ Tư ...

Thực hành và Chuẩn hóa Hệ thống kế toán các tổ chức Tài chính Vi mô

Thực hành và Chuẩn hóa Hệ thống kế toán các tổ chức Tài chính Vi mô

Chương trình Đào tạo Thực hành VietED-Luck Năm 2012 THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHO TC TCVM (Practical Accounting for MFIs) VietED-Luck (Living University for miCro-finance and business sKills) là Chương trình đào tạo thực hành trong lĩnh vực tài chính vi mô (MF) và phát ...