Tọa đàm về Thông lệ tốt và kinh nghiệm thành công của các tổ chức tài chính vi mô hoạt động với vai trò là đại lý các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho các công ty bảo hiểm

Tọa đàm về Thông lệ tốt và kinh nghiệm thành công của các tổ chức tài chính vi mô hoạt động với vai trò là đại lý các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho các công ty bảo hiểm

Thứ hai, 29/08/2016, 16:24 GMT+7

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức Tọa đàm về Thông lệ tốt và kinh nghiệm thành công của các tổ chức tài chính vi mô hoạt động với vai trò là đại lý các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho các công ty bảo hiểm, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực hoạt động và giám sát ngàng TCVM”.

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tổ chức Tọa đàm về Thông lệ tốt và kinh nghiệm thành công của các tổ chức tài chính vi mô hoạt động với vai trò là đại lý các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho các công ty bảo hiểm, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực hoạt động và giám sát ngàng TCVM”.
 
Tọa đàm được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 8 tại Khách sạn Mường Thanh, Hà Nội.
Tham dự tọa đàm là các tổ chức/quỹ TCVM trong địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.Từ phía VietED, chị Đinh Ánh Tuyết tham gia với vai trò giảng viên/chuyên gia Bảo hiểm vi mô.
 
Một số hình ảnh từ Tọa đàm:

  


Người viết : admin