Đường Tin VietED - Tin Hoạt Động Tháng 3/2015

Đường Tin VietED - Tin Hoạt Động Tháng 3/2015

Thứ ba, 07/04/2015, 16:00 GMT+7

Đường Tin VietED Tháng 3/2015

Đường Tin VietED. Trong tháng 3/2015, VietED cùng đối tác đã có các hoạt động chính như: VietED cùng Tổ chức Tư vấn Quốc Tế MicroSave và Quỹ CSF - Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam tiến hành khảo sát nhanh mạng lưới Quỹ Xã Hội hoạt động về TCVM tại Đồng Bằng Sông Cửu Long; VietED cùng Tổ chức MicroSave và Học Viện Ngân Hàng phối hợp tổ chức khoá học Phân Tích Tài Chính cho Tổ chức TCVM; Đại diện Rabobank Foundation – chị Hà Thủy Trường An đã đi thăm vùng dự án VietBrand của VietED tại Ninh Bình; VietED tổ chức cho đối tác là tổ chức Rabobank – Hà Lan thăm mô hình Dứa tại Chi nhánh Quỳnh Lưu – Nghệ An.

Tin 1: Từ ngày 30/3-2/4/2015,  Trung tâm Phát triển Doanh Nghiệp Nông thôn Việt (VietED) đã cùng Tổ chức Tư vấn Quốc Tế  MicroSave và Quỹ CSF - Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam tiến hành khảo sát nhanh mạng lưới Quỹ Xã Hội hoạt động về TCVM tại Đồng Bằng Sông Cửa Long. Đoàn khảo sát đã thực hiện tại 03 tỉnh: Trà Vinh, Đồng Tháp và Tiền Giang"

From 30 March to 02 April, 2015, Viet Rural Enterprise Development Center (VietED) together with International Consulting Organization MicroSave (MicroSave) and Credit Suport Fund (CSF) - Vietnamese Women's Union conducted the rapid assessment of Socila Funds on Microfinance in 03 provinces Tra Vinh, Dong Thap and Tien Giang of the Mekong River Delta. The team had  bilateral information sharing about the organizational capacity building and together sought for solutions to help Microfinance Programs develop, aiming to meet the needs of poor people here.

Tin 2: Từ ngày 9-13/3/2015, VietED cùng Tổ chức MicroSave và Học Viện Ngân Hàng phối hợp tổ chức khoá học Phân Tích Tài Chính cho Tổ chức TCVM. Khoá học tập trung đào tạo cho giảng viên nguồn với tổng số 27 học viên. Trong đó có 12 học viên tới từ các tổ chức MFIs như: Quỹ TYM, M7, Quỹ VietED, Quỹ Dariu, và Mạng lưới Quỹ Tín dụng Nhân dân.

Khoá học là một phần trong  Chương trình Hợp tác mang tên gọi "Đào tạo TCVM thực hành đồng thương hiệu-MFCoB" giữa 03 Tổ chức: Học viện Ngân hàng, Tổ chức tư vấn Quốc tế MicroSave và Trung tâm VietED ký kết cho 05 năm.

From 09 to 13 March 2015, VietED and MicroSave and Banking Academy of Vietnam organized the training course Financial Analysis for MFIs. The training course focused on the training of 27 trainers, 12 of whom were from MFIs such as TYM, M7, VietED Foundation, Dariu Foundation, People's Credit Funds

The training course was part of the international 5-year-cooperation program called "Co-Branded Practical Training Program on Microfinance-MFCoB" between 03 organizations: Banking Academy of Vietnam, International Consulting Organization MicroSave and Viet Rural Enterprise Development Center - VietED.

 

Hình ảnh các cán bộ tham gia Khóa học. (Photos of participants in the training course)

Tin 3: Ngày 24/3/2015, đại diện Rabobank Foundation – chị Hà Thủy Trường An đã đi thăm vùng dự án VietBrand của VietED tại Ninh Bình. Đại diện Sở KHCn tỉnh đã đưa đoàn tới thăm hai chuỗi sản xuất của người dân là chuỗi Nấm và chuỗi Cói.

On 24 March 2015, Representative of Rabobank Foundation-Ms Ha Thuy Truong An visited project area of VietED Center in Ninh Binh province. Representative of Ninh Binh's Department of Science and Technology, Ms An Ha and VietED visited 02 economic models which are Mushroom model and Sedge model. New household and cooperative models like these two have contributed to stable income and sustainable livelihood for people in rural areas.Save and Viet Rural Enterprise Development Center - VietED.

Hình ảnh chuỗi sản xuất của người dân. (Photos of production chains)

Tin 4: Ngày 25/3/2015, Quỹ VietED tổ chức cho đối tác là tổ chức Rabobank – Hà Lan thăm mô hình Dứa tại Chi nhánh Quỳnh Lưu – Nghệ An. Tham gia hoạt động này có Quỹ VietED: Bà Đinh Thị Ánh Tuyết chủ tịch hội đồng quản lý quỹ, Ông Nguyễn Thanh Hà Giám đốc quỹ VietED, Đại diện Hiệp Hội Dứa Quỳnh Lưu, Tổ chức Rabobank Hà Lan: bà Hà Thủy Trường An. Bên cạnh việc đưa bà Hà An đi thăm các mô hình dứa, tham quan buổi thu vốn định kỳ của Quỹ, thì hiệp hội dứa và quỹ VietED cũng có buổi làm việc tại văn phòng quỹ VietED chi nhánh Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trong buổi làm việc đó các thành viên hiệp hội dứa đã chia sẻ những thuận lợi,khó khăn cũng như cơ hội thách thức trong sự nghiệp phát triển nghề dứa. Trong buổi làm việc với các thành viên Hiệp hội Dứa Quỳnh Lưu, bà Hà An nhiệt tình chia sẻ mô hình Hợp tác xã khoai tây rất thành công từ 140 năm nay. Mô hình này đã thành công trong việc tập hợp người nông dân, người nông dân làm chủ từ khâu trồng, bán, chế biến các sản phẩm từ khoai tây.

  

Kết thúc buổi làm việc, bà Hà An và những người đứng đầu quỹ VietED đã cùng thảo luận các vấn đề tại vùng dứa Quỳnh Lưu qua chuyến thăm để tìm ra giải pháp can thiệp và hỗ trợ người dân trồng dứa nơi đây từng bước tháo gỡ những khó khăn trong tương lai.

On 25 March, 2015, VietED Foundation organized a fieldtrip to Quynh Luu district, Nghe An province for its partner-Rabobank Foundation of the Netherlands to visit the Pineapple Model here. Participants in the fieldtrip were Mrs Tuyet Dinh - President of Management Board of VietED Foundation, Mr. Ha Nguyen - Director of VietED Foundation, Representative from Quynh Luu Pineapple Association1, Mrs An Ha - Manager in Asia of  Rabobank Foundation. In addition to visiting the pineapple models and attending a periodical loan collection of VietED Foundation, there was also a meeting between Pineapple Association and VietED Foundation at the office of VietED branch in Quynh Luu. During this meeting, members of the Pineapple Association shared their difficulties and advantages as well as challenges in the development of Pineappple production. Mrs An Ha from Rabobank also enthusiastically shared the Model of Cooperative for Potato which had been a successful model for 140 years. In this model, farmers gathered together and owned the whole process, from the cultivation to the selling and processing potato products.

At the end of the meeting, Mrs An Ha and the leaders of VietED Foundation discussed about the problems at Quynh Luu Pineapple area and the solutions to intervene and support farmers to overcome their difficulties.


Người viết : Khánh Nguyễn