Khóa đào tạo Tối ưu hóa hoạt động TCVM bằng Lập bản đồ quy trình

Khóa đào tạo Tối ưu hóa hoạt động TCVM bằng Lập bản đồ quy trình

Thứ sáu, 01/07/2016, 11:20 GMT+7

Từ ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 2016, Học viện phụ nữ Việt nam tổ chức khóa đào tạo “Tối ưu hóa hoạt động Tài chính Vi mô bằng Lập bản đồ Quy trình”. Khóa học diễn ra tại Học viện Phụ nữ dưới sự giảng dạy của giảng viên Đinh Thị Ánh Tuyết đến từ trung tâm VietED.

Tham dự khóa học, có hơn 30 học viên đến từ các Học viện Phụ nữ Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và các chương trình ở Hà Nội và các tỉnh như Ninh Bình, Hà Tĩnh, Sơn La, Bắc Kạn, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang . Mục đích của Khóa học này là giúp học viên nhận biết các quy trình công việc và lập bản đồ cho biết ai làm gì, với ai, lúc nào, bao lâu và với tài liệu gì, giúp các quyết định hoạt động được thực hiện ra sao và trình tự của các sự việc diễn ra. Khoá học giúp cho các tổ chức cung cấp phân tích và cải thiện nhiều chức năng và hoạt động quan trọng trong tổ chức.Từ đó, các cán bộ từ các đơn vị tham gia khóa học có thể áp dụng cho tổ chức của mình để đạt hiệu quả công việc cao hơn.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và chia sẻ tâm huyết của giảng viên Đinh Thị Ánh Tuyết, cùng phương pháp giảng dạy đơn giản và hiện quả (Phương pháp ELC được áp dụng cho người trưởng thành tạo sự tham gia cho người học. Cách tiếp cận học qua trải nghiệm - experiential learning và lấy người học làm trung tâm - learner-centred methodology), đa số học viên đã biết về lập bản đồ quy trình và có thể lập được bản đồ hiện tại cũng như tương lai cho tổ chức của mình.

Kết thúc khóa học, học viên đã rút ra được nhiều bài học về các khoảng trống hoạt động trong tổ chức, phương pháp xác định rủi ro trong quy trình và chiến lược giảm thiểu. Các học viên tham dự khóa học đã có kế hoạch trở về tổ chức của mình và bắt tay lập bản đồ quy trình nhằm tối ưu hóa hoạt động cho tổ chức.


Người viết : admin