“Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích”

“Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích”

Thứ hai, 17/10/2011, 00:18 GMT+7

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Nhóm Công tác Tài chính Vi mô (MFWG) phối hợp tổ chức khóa đào tạo về Tài chính vi mô tại Việt Nam với chủ đề “Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích”. Mục tiêu của khóa học là góp phần nâng cao thành tích hoạt động của các tổ chức đang cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ tài chính khác cho người nghèo/ người thu nhập thấp tại Việt Nam.

“Thực hiện tài chính vi mô thành công: Quản lý để nâng cao thành tích” Hà Nội, 10/10/2011 – 21/10/2011

 

            Học viên đang say xưa thảo luận bài học và chia sẻ kinh nghiệm                  Chuyên gia Trung tâm đào tạo Quốc tế (ITC-ILO) đến từ Italy

Địa điểm: Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Học viên: 14 học viên, chủ yếu là các nhà quản lý tương lai (Trưởng chi nhánh, trưởng các phòng ban, giám đốc, ..) đến từ các tổ chức Tài chính Vi mô, Quỹ tín dụng nhân dân

Giảng viên: là những người có kinh nghiệm trong hoạt động Tài chính vi mô và kinh nghiệm đào tạo, và được Trung tâm đào tạo Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Turin – Italy công nhận.

Nội dung khóa học:

-   Giới thiệu về Quản lý Tài chính vi mô (vai trò/nhiệm vụ của cấp quản lý, dịch vụ tài chính và người nghèo, loại hình tổ chức, định hướng chiến lược, v.v…)

-   Thị trường và tiếp thị (nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, cách thức giao tiếp, dịch vụ khách hàng, xây dựng lòng trung thành của khách hàng)

-   Quản lý rủi ro (giới thiệu về quản lý rủi ro, rủi ro tín dụng, gian lận và rủi ro an ninh, rủi ro từ bên ngoài)

-   Phát triển tổ chức (quản lý nguồn nhân lực, văn hóa tổ chức, cơ cấu tổ chức, quản lý tăng trưởng)

-   Hướng tới hiệu quả và năng suất (nhận thức về hiệu quả và năng suất, khuyến khích hoạt động, các công nghệ mới, quản lý thay đổi, định phí và định giá, lập kế hoạch, lập ngân sách và báo cáo, quản lý hoạt động)

Cảm nhận của học viên khi tham gia:

"Đây là khóa học đầu tiên từ trước tới nay tôi được tham với một phương pháp dễ và lượng kiến thức được hệ thống một cách khoa học và mang tính ứng dụng cao cho các nhà quản lý Tài chính Vi mô" - Trần Văn tư, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.


Người viết : Hà Nguyễn