Hội nghị Công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá mỹ nghệ Ninh Vân.

Hội nghị Công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá mỹ nghệ Ninh Vân.

Thứ sáu, 24/06/2016, 12:43 GMT+7

Ngày 23/6, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt và Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý KHCN trí tuệ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: Cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá Ninh Vân, cá Tràu tiến Vua.

Sau thời gian 2 năm triển khai thực hiện, các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá Ninh Vân, cá Tràu tiến Vua do Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình phối hợp các đơn vị tư vấn đã thực hiện thành công và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.
 
Các sản phẩm cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá Ninh Vân, cá Tràu tiến Vua được Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Việc triển khai thành công các dự án đã góp phần khẳng định, tôn vinh danh tiếng, nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường các sản phẩm truyền thống trên địa bàn tỉnh.
 
 
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể các sản phẩm cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá Ninh Vân, Cá Tràu tiến Vua cho Hiệp hội nghề cói Kim Sơn, Hiệp hội nghề đá Ninh Vân và Hội cá Tràu tiến Vua.
 
Trên phương diện đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm, người sản xuất các sản phẩm có nhãn hiệu tập thể cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá Ninh Vân, cá Tràu tiến Vua được pháp luật bảo vệ thương hiệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát triển các làng nghề truyền thống, đẩy mạnh phát triển vùng, phát triển kinh tế nông thôn.
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể các sản phẩm cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá Ninh Vân, Cá Tràu tiến Vua cho hiệp hội nghề cói Kim Sơn, hiệp hội nghề đá Ninh Vân và Hội cá Tràu tiến Vua.

Người viết : admin