Tổ chức thành công khoá thực hành kế toán cho các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Tổ chức thành công khoá thực hành kế toán cho các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Chủ nhật, 02/09/2012, 17:40 GMT+7

Chương trình Quản lý Hạch toán Kế toán cho TCVM

Học viên tham gia tới từ các tổ chức và chương trình đang có hoạt động tài chính vi mô tại Miền Trung và Miền Bắc Việt Nam, như: Quỹ Hội Phụ nữ Nghèo Sóc Sơn, Quỹ Bàn Tay Vàng Cần Thơ, Quỹ Phát triển nông nghiệp Quảng Bình, Quỹ An Phú Hà Tây, Trung tâm M&D, Quỹ Hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (VietED-Chi nhánh Quỳnh Lưu), v.v.

Tuyết Đinh-Giám đốc Trung tâm VietED
Giảng viên Chính của Khóa học

Trong ba ngày 14-16/08/2012 vừa qua, Trung tâm VietED đã phối hợp với Trung tâm Tài chính Vi mô và Phát triển (M&D) và Tổ chức Tài chính Quy mô nhỏ TNHH một Thành viên Tình thương (TYM) đã tổ chức thành công khóa đào tạo: “Thực hành và Chuẩn hóa Hệ thống Kế toán Theo Quy định của NHNN Việt Nam dành cho các Tổ chức Tài chính Vi mô”. Học viên tham gia tới từ các tổ chức và chương trình đang có hoạt động tài chính vi mô tại Miền Trung và Miền Bắc Việt Nam, như: Quỹ Hội Phụ nữ Nghèo Sóc Sơn, Quỹ Bàn Tay Vàng Cần Thơ, Quỹ Phát triển nông nghiệp Quảng Bình, Quỹ An Phú Hà Tây, Trung tâm M&D, Quỹ Hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế (VietED-Chi nhánh Quỳnh Lưu), v.v. Ngoài những kỹ năng về hạch toán kế toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tiêu chuẩn tốt trên thế giới cho các tổ chức tài chính vi mô, giảng viên còn cung cấp cho học viên tự đánh giá nhanh về hệ thống quản lý kế toán của chính tổ chức mình, nhằm mục đích hiểu và tham mưu cho Ban quản lý của Tổ chức có hướng cải thiện tốt hơn. Bên cạnh đó, Trung tâm VietED cũng hướng dẫn các học viên sử dụng bộ công cụ quản lý kế toán mang tên “Công cụ Quản lý Kế toán cho các MFI-VAS Tool” thiết kế riêng cho các tổ chức tài chính vi mô áp dụng bằng phần mềm đơn giản (sau khóa học đã có 03 Quỹ tiếp tục sử dụng gói tư vấn ứng dụng bộ công cụ VAS Tool do VietED thiết kế). Bộ công cụ Vas đã được các học viên đánh giá cao và cho rằng đây là khóa học đầu tiên họ được vừa học vừa thực hành bằng công cụ phần mềm quản lý mang tính ứng dụng thực tế cao vào công việc hiện tại của tổ chức.

Sau khóa học, nhóm học viên cũng mong muốn được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực thường xuyên mang tính ứng dụng kỹ thuật như: Phân tích tài chính, kiểm tra giám sát nhanh và phát triển sản phẩm cho tổ chức. Từ những nhu cầu này, Trung tâm VietED sẽ tiếp tục phố hợp với Trung tâm M&D và Tổ chức TYM có kế hoạch triển khai 02 khóa học chuyên môn sâu về kỹ thuật trong năm 2012, cụ thể:

  1. Khóa học “Thực hành phân tích tài chính theo tiêu chuẩn và quy định dành cho các tổ chức Tài chính vi mô”; Dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10/2012
  2. Khóa học “Ứng dụng công cụ Lập kế hoạch Tài chính ngắn và dài hạn cho các tổ chức tài chính vi mô”; Khóa học học viên cũng sẽ được thực hành trên công cụ mang tên “Công cụ Lập kế hoạch tài chính cho các MFI-VFP Tool” do VietED thiết kế dành riêng cho các tổ chức tài chính vi mô; Dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12/2012

DANH SÁCH TÀI LIỆU KHÓA HỌC:

  1. Tài liệu giảng viên: Download
  2. Tài liệu học viên:                     Download
  3. Văn bản pháp luật: Download

Người viết : Tuyet Dinh - CEO VietED