Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình làm du lịch

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình làm du lịch

Thứ năm, 20/09/2012, 14:23 GMT+7

Hoi thao Ghi nhan Ket qua danh gia

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình làm du lịch tại các huyện sâu trong đất liền tỉnh Quảng Nam, của chuyên gia tư vấn VietED được thực hiện theo yêu cầu từ phía tổ chức lao động Quốc tế ILO, nhằm mục đích tư vấn cho việc triển khai dự án "Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền, tỉnh Quảng Nam"  của tổ chức này. Đề tài nghiên cứu được triển khai tại Quảng Nam từ ngày 14/8/2012 và có báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ vào ngày 22/8/2012.

 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ HỘ GIA ĐÌNH LÀM DU LỊCH TẠI CÁC HUYỆN SÂU TRONG ĐẤT LIỀN TỈNH QUẢNG NAM.
(Thực hiện bởi chuyên gia VietED)
Du lịch Quảng Nam là một trong những ngành chủ đạo của nền kinh tế tỉnh, là một công cụ giảm nghèo hiệu quả, hiện nay Quảng Nam có hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và Mỹ Sơn. Điều này sẽ giúp Quảng Nam nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm Du lịch của vùng cũng như của Quốc Gia. Hiện nay, hoạt động du lịch tại Quảng Nam chủ yếu nằm dọc ven biển và khu phố cổ Hội An, vấn đề đưa du lịch vào sâu trong đất liền nhằm tăng sự hưởng lợi của đại bộ phận người dân đặc biệt là đối tượng nghèo là một chiến lược của Quảng Nam và được rất nhiều các tổ chức quan tâm đầu tư phát triển.
ILO, một tổ chức lao động Quốc tế hiện đang thực hiện Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền, tỉnh Quảng Nam” . Theo ILO thì vốn và tiếp cận vốn của hộ dân, doanh nghiệp nhỏ là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam vì vậy đã hợp tác với VietED để đánh giá được vấn đề này.
Chuyến công tác của đoàn chuyên gia VietED tại tỉnh Quảng Nam, bắt đầu từ ngày 14/08/2012 đến ngày 23/8/2012. Mục tiêu của chuyến công tác là “Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và hộ gia làm du lịch”, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng cho hộ dân cũng như các Doanh nghiệp nhỏ. Thành công của đề tài, sẽ là một đóng góp rất lớn cho Dự án định hướng và những hoạt động tiếp theo góp phần phát triển du lịch Quảng Nam, xóa đói giảm nghèo.
Phương pháp/công cụ nghiên cứu: nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia “PRA”, với các công cụ cơ bản thường được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển cộng đồng hiện nay (Thảo luận nhóm tập trung, Biểu đồ Vene, Lịch mùa vụ và xếp hạng ưu tiên).
Đối tượng nghiên cứu: Khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng của các hộ dân/Doanh nghiệp nhỏ làm du lịch. Nghiên cứu các nhà cung cấp dịch vụ tín dụng, bao gồm các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, huyện (NH Nhà Nước, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng NN & PTNT, ngân hàng Đông Á, ngân hàng BIDV .vv..). Các cơ quan, tổ chức liên quan: UBND các cấp, Sở VHDL tỉnh Quảng Nam, tổ chức FAO, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam, Hội Nông dân, Hội LHPN từ tỉnh đến huyện .vv..
Phạm vi nghiên cứu: Huyện Đông Giang, huyện Nam Giang, Thành phố Hội An, Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Chuyên gia tư vấn: VietED cử đội ngũ cán bộ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tìa chính vi mô và phát triển cộng đồng: Nguyễn Thị Bích Vân (Phó giám đốc VietED, Nguyễn Thanh Hà (Giám đốc Hoạt động VietED), Đăng Văn Lưu (Trợ lý nghiên cứu)
Hội thảo nghi nhận kết quả đánh giá nhanh: Kết thúc chuyến thực địa, trước khi tiến hàng hoàn thiện báo cáo đánh giá, ngày 22/8/2012, nhóm chuyên gia đã cùng ILO tiến hành hội thào và báo cáo đánh giá sơ bộ tại thành phố Tam Kỳ. Hội thảo có sự tham gia của các tổ chức, cơ quan nói trên, cùng với các hội dân, doanh nghiệp nhỏ làm du lịch, đại diện cho các nhóm thảo luận tại một số đơn vị như Làng Zara (Nam Giang), Bhờ Hồông (Đông Giang) và thành phố Hội An. Buổi hội thảo đã đưa những ghi nhận được hội thảo đánh giá cao. Bên cạnh đó nhóm chuyên gia cũng nhận được thêm những ý kiến góp ý tâm huyết từ các đại biểu. Đề tài hứa hẹn mang lại những đóng góp thiết thực cho dự án nói riêng và cho ngành du lịch Quảng Nam nói chung.
 

Người viết : Dang Van Luu - Member Advisory Group