1 triệu Euro phát triển tài chính vi mô Việt Nam

1 triệu Euro phát triển tài chính vi mô Việt Nam

Thứ sáu, 13/04/2012, 10:13 GMT+7

Lãnh đạo hai bên ký kết. (Ảnh: Trần Việt/Vietnam+)

Viện trợ 1 triệu Euro phát triển tài chính vi mô

Chiều ngày 13/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Đại sứ quán Pháp tổ chức ký ba bên thỏa ước viện trợ không hoàn lại trị giá 1 triệu Euro (tương đương 1,34 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực tài chính vi mô bền vững, cung cấp những sản phẩm tài chính đa dạng cho người nghèo, người sản xuất và các doanh nghiệp nhỏ.

Dự án này nằm trong khuôn khổ những hoạt động hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Mục tiêu của AFD về tài chính vi mô là khuyến khích phát triển lĩnh vực tài chính vi mô theo hướng vững mạnh về tài chính và thể chế để đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn tài chính tốt hơn. Qua dự án này, AFD sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện những cải cách về mặt pháp lý và thể chế nhằm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam.

Dự án này được thực hiện trong bối cảnh thị trường tài chính có những biến đổi tích cực và năng động, môi trường kinh tế và chính sách xóa đói giảm nghèo đã thu được những thành tựu đáng khích lệ và đây được xem là những nền tảng thích hợp để tăng khả năng tiếp cận các nguồn tài chính.

Trước đó, ngày 6/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2195/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020, trong đó đề ra 5 giải pháp nhằm xây dự và phát triển hệ thống tài chính vi mô an toàn, bền vững, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật do AFD tài trợ nêu trên sẽ góp phần hỗ trợ thực hiện các nhóm giải pháp được nêu trong Đề án gồm: Xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp với đặc thù của hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam; nâng cao năm lực hoạch định chính sách và quản lý của cơ quan Nhà nước.

Dự án cũng sẽ góp phần hỗ trợ thực hiện Ngân hàng Nhà nước đang triển khai một chương trình tăng cường thể chế nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là cơ quan điều tiết và giám sát hoạt động của các định chế tài chính vi mô. Trong bối cảnh đó, dự án do AFD tài trợ sẽ cho phép tiến hành phân tích môi trường pháp lý/ hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô ở Việt Nam, tăng cường năng lực của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý và giám sát ngành này thông qua đào tạo cán bộ của Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan thuộc lĩnh vực tài chính vi mô.

AFD đã tham gia lĩnh vực tài chính vi mô ở Việt Nam qua một dự án dành cho mạng lưới Quỹ Tín dụng Nhân dân (PCF), được ký kết năm 2009 (khoảng vay 30 triệu EUR và khoản viện trợ không hoàn lại 500 000 EUR), cùng hai dự án tài chính vi mô được tài trợ bởi Planet Finance (AFD đồng tài trợ nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức tài chính vi mô là đối tượng của Vietnam Microfinance Working Group ở bốn tỉnh) và tổ chức phi chính phủ của Pháp Entrepreneurs du Monde (AFD đồng tài trợ một hoạt động ở tỉnh Điện Biên).

Đến nay, tổng số tiền cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của Cơ quan Phát triển Pháp dành cho Việt Nam là gần 1,070 tỷ Euro.


Người viết : According to Minh Thuy (Vietnam +)