Là Tập đoàn gồm 03 Tổ Chức Thành Viên (Công ty VietED Group, Quỹ VietED, Trung tâm VietED) liên kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng mang lại tác động xã hội cho cộng đồng trong các Chuỗi Nông Nghiệp.[Xem chi tiết]
  Dự án mới
  VietHarvest - Nông Sản Sạch Thuận Tự Nhiên

  VietHarvest - Nông Sản Sạch Thuận Tự Nhiên

  VietHarvest là Chương trình chiến lược của Tập đoàn VietED với sứ mệnh Kết nối thị trường. Với cam kết “Sạch từ Nông Trại tới Bàn Ăn”, VietHarvest mang tới người tiêu dùng những thực phẩm lành mạnh cho Sức Khoẻ mang tính Tự Nhiên và Truyền Thống.
  Dự án Nhãn hiệu Chứng nhận Đồ gỗ Mỹ nghệ La Xuyên

  Dự án Nhãn hiệu Chứng nhận Đồ gỗ Mỹ nghệ La Xuyên

  Mục tiêu của Dự án: 1. Xác lập quyền sử dụng đối với NHCN “La Xuyên” dùng cho sản phẩm các sản phẩm làm từ gỗ của làng nghề La Xuyên, và một số làng nghề của các xã lân cận xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định; 2. Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHCN “La Xuyên” trên thực tế với mô hình thí điểm; 3. Tạo lập và phát triển các kênh thương mại cho sản phẩm NHCN. Mục tiêu nhân rộng: Thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển NHCN “La Xuyên” cho các sản phẩm gỗ có hiệu quả sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng cho các làng nghề khác trong tỉnh và trên cả nước.