Thư viện online

Tài liệu Tập huấn về Giới và Luật Bình đẳng giới

Phương pháp giảng dạy có sự tham gia, lấy người học làm trung tâm, áp dụng các phương pháp giảng dạy cho người lớn trong toàn khoá học. Nhóm giảng viên  đã sử dụng thêm phương pháp giảng dạy bằng hình ảnh và các tiểu phẩm. Thông qua các tiểu phẩm được diễn ngay trên lớp học nhằm giúp học viên hiểu và nắm được các kiến thức căn bản về Giới, Bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình.

Công cụ Nghiên cứu, Đánh giá nhanh dựa vào Cộng đồng - PRA

PRA là một phương pháp luận giúp cho người dân nông thôn có thể chia xẻ, củng cố và phân tích kiến thức hiểu biết của họ về cuộc sống, điều kiện sống; cũng như lập kế hoạch, thực hiện và giám sát và đánh giá. Người ngoài đóng vai trò là người hỗ trợ hay người thúc đẩy trong tiến trình cho cộng đồng.

Nhãn hiệu chứng nhận - Gỗ mỹ nghệ La Xuyên

Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Doanh nghiệp

Dự án Tạo lập, Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận La Xuyên dùng cho sản phẩm làm từ gỗ của xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Tài chính vi mô là gì?

“TCVM là việc cung cấp dịch vụ tài chính cơ bản đáp ứng nhu cầu của người nghèo, bao gồm: dịch vụ gửi tiết kiệm, tín dụng, lương hưu, chuyển tiền, bảo hiểm…” – tổ chức CGAP.

Mô hình Ấp Trứng

Cơ duyên đã mang cái nghề ấp trứng vịt tới với gia đình anh một cách rất tựnhiên, xuất phát từ sựchia sẻ và giúp đỡ người khác của anh. Ý tưởng kinh doanh bắt đầu từ việc anh và những người nông dân trong vùng phải lặn lội đạp xe hàng chục cây số để mua vịt con về nuôi,có khi phải đi vài vài lần mới có, anh đã nghĩ “phải làm cái gì đó để giúp họ,và giúp cho chính gia đình mình có vịt để nuôi?”.