Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nông thôn Việt (gọi tắt là Trung tâm VietED) là một tổ chức khoa học công nghệ và phát triển cộng đồng, có chức năng tập hợp các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cải thiện tích cực kỹ năng quản lý và chất lượng hoạt động của các hộ gia đình, các doanh nghiệp vi mô và nhỏ tại nông thôn, đặc biệt vùng thiệt thòi được phát triển trong một môi trường bền vững....[Xem chi tiết]
  Dự án mới
  Dự án Nhãn hiệu Chứng nhận Đồ gỗ Mỹ nghệ La Xuyên

  Dự án Nhãn hiệu Chứng nhận Đồ gỗ Mỹ nghệ La Xuyên

  Mục tiêu của Dự án: 1. Xác lập quyền sử dụng đối với NHCN “La Xuyên” dùng cho sản phẩm các sản phẩm làm từ gỗ của làng nghề La Xuyên, và một số làng nghề của các xã lân cận xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định; 2. Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý NHCN “La Xuyên” trên thực tế với mô hình thí điểm; 3. Tạo lập và phát triển các kênh thương mại cho sản phẩm NHCN. Mục tiêu nhân rộng: Thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển NHCN “La Xuyên” cho các sản phẩm gỗ có hiệu quả sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng cho các làng nghề khác trong tỉnh và trên cả nước.
  QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ ĐỒI YÊN THẾ”

  QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ ĐỒI YÊN THẾ”

  Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gà đồi Yên Thế cho sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang” (gọi tắt là Dự án Gà đồi Yên Thế). Thực hiện từ tháng 1/2010 đến 12/2011, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang là đơn vị chủ trì thực hiện, Trung tâm phát triển doanh nghiệp nông thôn Việt (VietED) là đơn vị phối hợp thực hiện.