Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh của VietED GroupGrowing with Passion

Tầm nhìn: Hướng tới một trái đất xanh, phát triển bền vững và hạnh phúc cộng đồng.

Sứ mệnh: VietED Group cam kết đồng hành cùng nhóm khách hàng đích là các Hộ Gia Đình, đặc biệt hộ thu nhập thấp, nghèo, nữ làm chủ; và các Doanh Nghiệp Vi Mô, tập trung chuỗi giá trị nông nghiệp phát triển bền vững trong một môi trường kinh doanh lành mạnh thông qua hệ sinh thái: i) Kết nối tài chính bằng giải pháp tài chính toàn diện; ii) Kết nối thị trường bằng giải pháp thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp; và iii) Kết nối kiến thức bằng giải pháp nâng cao năng lực thực hành thông qua những tổ chức thành viên của Tập đoàn.

Giá trị cốt lõi của VietED GroupGrowing with Passion

THÂN THIỆN – SÁNG TẠO – MINH BẠCH – THUẬN TIỆN – HIỆU QUẢ: (FITCE)

 • F: THÂN THIỆN/Friendly
 • (+): Hoà đồng; Cởi mở; Suy nghĩ tích cực; Tin tưởng; Tôn trọng; Khiêm nhường; Nụ cười
 • (-): Xét nét; Than phiền; Chê trách; Suy nghĩ tiêu cực; Nghi ngờ; Thiếu tôn trọng; Đố kỵ; Tự cao
 • I: SÁNG TẠO/Innovation
 • (+): Cách làm mới; Ý tưởng mới; Cải tiến; Cải thiện; Tin tưởng; Học hỏi; Thay đổi; Tư duy mở
 • (-): Bảo thủ; Tư duy đóng; Không học hỏi; Nghi ngờ; Ngại thay đổi; Ngại chia sẻ
 • T: MINH BẠCH/Transparence
 • (+): Chia sẻ; Thảo luận; Làm việc nhóm; Chân thành
 • (-): Không chia sẻ; Không thảo luận; Dấu diếm; Gian lận
 • C: THUẬN TIỆN/Convenient
 • (+): Dễ tiếp cận; Dễ hoà đồng; Dễ hiểu; Dễ nhận biết; Dễ tìm kiếm; Dễ chia sẻ; Tư duy mở
 • (-): Tư duy đóng; Khó tiếp cận; Khó hoà đồng; Khó tìm; Khó hiểu; Khó chia sẻ; Khó nhận biết
 • E: HIỆU QUẢ/Effectiveness

Tất cả các chỉ tiêu văn hoá phần: FITC làm tốt sẽ đạt được phần E