VietED Group/Holding

VietED GroupGrowing with Passion là “Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp Cộng đồng Việt”, được thành lập vào ngày 29/03/2010 (Tiền thân là Công ty Cổ phần D&T PLus Viet Nam). Năm 2017, Công ty chuyển đổi thành Doanh nghiệp Xã Hội mang tên VietED Group, hoạt động trong lĩnh vực: i) Nông nghiệp bền vững-môi trường xanh; ii) Tài chính toàn diện, và iii) Tác động xã hội có Trách nhiệm cộng đồng.

Các Tổ chức Thành viên của VietED Group:

  • VietGiving MFIGiải pháp tài chính thông qua hoạt động tài chính vi mô (Quỹ VietED do Bộ Nội Vụ Viet Nam cấp phép vào ngày 24/04/2011, xem chi tiết: www.vietgiving.com.vn);
  • VietED Center: Giải pháp kiến thức bằng hoạt động nghiên cứu và đào tạo thực hành (Trung tâm VietED do VUSTA ra quyết định thành lập ngày 09/08/2010 và Bộ Khoa Học Công Nghệ Viet Nam cấp phép vào ngày 10/01/2011, xem chi tiết: www.vieted.org.vn);
  • VietHarvest: Giải pháp thị trường thông qua việc phát triển chuỗi cung ứng phân phối thực phẩm sạch thuận tự nhiên (Chương trình trọng điểm của VietED Group được khởi xướng vào tháng 04/2018, xem chi tiết: www.vietharvest.vn)
  • InViFarm: Giải pháp nông nghiệp thuận tự nhiên thông qua phát triển các doanh nghiệp chuỗi do người dân làm chủ-Doanh nghiệp Cộng đồng-CBe (Chương trình trọng điểm của VietED Group, được khởi xướng từ phong trào hoạt động của các Hợp tác xã-CBe đồng hành vào cuối năm 2019).